Məmmədəliyev Vasim Məmmədəli oğlu

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 27.08.1942 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, ərəbşünas-filoloq
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı10.02.17

Sami dillər
 
Müxbir üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2001

dilçilik

Həqiqi üzv seçilməsi:

-         tarix

-         ixtisasın adı

2007

dilçilik

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 154 elmi əsər, o cümlədən 21 monoqrafiya, dərslik, tərcümə, 132 elmi məqalə 
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 52 
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

-   fəlsəfə doktorlarının sayı

-   elmlər doktorlarının sayı


24

Əsas elmi nailiyyətləri 1. Ərəb dilçilik elminin dünya dilçilik elmində orijinal sistemə malik olması, onun nəzəri və metodoloji baxımdan Hind-Avropa dilçiliyindən fərqlənməsi. Ərəb dilçiliyinin ilkin orta əsr dilçilik tarixində yeni söz olması. Ərəb dilçiliyinin Avropa dilçilik elminə təsiri.

2. Quranın dil və üslub xüsusiyyətləri. Quranın Ərəb ədəbi dilinin ən böyük abidəsi olması. Quranın ecazi və təkrar olunmazlığı. Quranın Azərbaycan dilinə tərcümə xüsusiyyətləri.

3. Ərəb ədəbi dilindən fərqli olaraq bəzi ərəb dialektlərinin tipoloji baxımdan Azərbaycan dili ilə daha yaxınlığı.

Elmi əsərlərinin adları 1. Ərəb dilçiliyi, Bakı, 1985

2. Kufə qrammatika məktəbi, Bakı, 1988

3. Azərbaycan dilinin ərəb qrafikası ilə ifadəsi, Rabat, 2000 (ərəb dilində)

4. Quran və elm. Bakı, 2006, 129 səh.

5. Quran. (Azərbaycan dilinə tərcümə), 1991, 1993, 1995, 1997, 1998, 2003, 2004, 2005, səh. 67

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. İslam Konfransı Təşkilatı Müsəlman Hüququ Akademiyasının həqiqi üzvü

2. İraq Elmlər Akademiyasının müxbür üzvü

3. Türkiyə Elmi Araşdırmalar Vəqfinin fəxri üzvü

4. Misir Ərəb Respublikasının Misir ərəb dili Akademiyasının müxbir üzvü

5. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Elmi-dini Şurasının sədri

Pedaqoji fəaliyyəti 1964-1962 - Azərbaycan Dövlət Universitetində aspirant, baş müəllim, dosent, professor, Şərqşünaslıq fakültəsinin dekanı, humanitar fakültələr üzrə prorektor
1991-h/h - Bakı Dövlət Universitetində Ərəb filologiyası kafedrasının müdiri
1993-h/h - Bakı Dövlət Universitetində İlahiyyat fakültəsinin dekanı 
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi - 1992;
"Şöhrət" ordeni - 2002;
Dağıstan 
Respublikasının Əməkdar elm xadimi - 2003. 
İş yeri və ünvanı Bakı Dövlət Universiteti, AZ1145, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.,  Z.Xəlilov, 23 
Vəzifəsi BDU-da Ərəb Filologiyası kafedrasının müdiri, İlahiyyat fakültəsinin dekanı 
Xidməti tel. (+994 12) 5106595
Mobil tel. (+994 51) 3043006
Ev tel. (+994 12) 4930679 
Faks  
Elektron poçtu