Cəfərli Südabə Zülfüqar qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 02.16.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına Azərbayçan Dövlət Universiteti (hal-hazırda Bakı Dövlət Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad25.25.01.

Neft-qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı  

Qeyri-bircins laylarda quyudibi zonasının işlənməsi effektivliyinin artırılması  

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

29

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Lay sistemində baş verən səthi-molekulyar hadisələr tədqiq edilmişdir. Müxtəlif tip kimyəvi maddələr əsasında quyudibi sahəyə təsir etmək üçün kompozisiyalar aşkar edilmiş və tədqiq edilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

1.Azərbaycanın bir sıra neft yataqlarında horizontal üzrə neftlərin səthi-fəal xassələrinin tədqiqi və neft hasilatının intensivləşdirilməsi üçün yüksək səmərəli kompozisiyaların işlənməsi. (həmmüəlliflə).      ANX, 2010,№12  

2.Kern tərkibinin və süzülən neft həcminin islanmaya təsirinin tədqiqi. (həmmüəlliflə).     ANX,2012, №7,8.   

3.Süxur səthinin qabliyyətinin qalıq neftin miqdarına, onun karbohidrogen tərkibinin  dəyişməsinə və fazalararası gərilməsinə təsirinin tədqiqi. (həmmüəlliflə). AMEA, Xəbərlər « Yer Elmləri», №1.  

4. Quyudibi sahənin naften turşusu məhlulları ilə emal olunmasının təcrübi tədqiqi. ANX, 2016, nəşr olunmaqdadır.  

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz  İnstitutuAZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı  elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4905602 
Mobil tel. (+994 55) 6176825 
Ev tel. (+994 12) 5389593 
Faks  
Elektron poçtu