Əliyeva Şəfiqə Mahmud qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 06.23.1935 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Sənaye İnstitutu (hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası)  
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad25.25.01.

Neft-qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Temperaturun kollektorlarda neft və suyun faz keçiriciliyə və neftveriminə təsiri.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

42


10 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Eksperimental yolla su və karbohidrogenli mayelərin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətlərinin və kollektor tipinin faza keçiriciliyinə və kapillyar qalxmaya təsiri mexanizmi öyrənilmişdir.  

Elmi əsərlərinin adları

1.Quyudibi zonaya təsir üçün aralıq maddələr əsasında tərkiblərin işlənməsi. (həmmüəlliflə). ANX, 2009, №6

2.Kern tərkibinin və süzülən neft həcminin islanmaya təsirinin tədqiqi. (həmmüəlliflə). ANX,2012, №7,8.    

3.Məsaməli mühit tərkibinin və suyun səthi fəallığının antipolyar mayeləri şaquli kapillyar qalxma hündürlüyünə təsirinin tədqiqi. həmmüəlliflə). AMEA, Xəbərlər, «Yer     Elmləri», 2013, №1.  

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutuAZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Aparıçı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12)  4905602 
Mobil tel. (+994 55) 7890352 
Ev tel.

(+994 12) 5139022

Faks  
Elektron poçtu