Cəbrayılova Tünzalə Kərimulla qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 08.31.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.Əzizbəyov adına Neft-Kimya İnstitutu Azərbaycan (hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) 
Elmi dərəcəsi

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi  

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad25.25.01.

Neft-qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Neft quyularının sulaşmaya qarşı mübarizə üsulları texnologiyasının yaradılması və yeni reagentlərin tapılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

27


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Eksperimental tədqiqatlarla hasilat quyularının fiziki-geoloji şəraitdən asılı olaraq sulaşma səbəbləri tədqiq edilmişdir. Laboratoriya və mədən-sınaq tədqiqatları əsasında hasilat quyularında su axınını təcrid etmək üçün yeni texnologiyalar işlənmişdir.   

Elmi əsərlərinin adları

1.Məsaməli mühit tərkibinin və suyun səthi fəallığının antipolyar mayelərin şaquli kapillyar qalxma hündürlüyünə təsirinin tədqiqi. (həmmüəlliflə). AMEA, Xəbərlər, «Yer Elmləri», 2013,№1.  

2.Hasilat quyularında sulaşmaya qarşı silikat, qələvi və kalsium xlor məhlullarının tətbiqi ilə mübarizə üsullarının mümkünlüyü haqqında. (həmmüəlliflə). ANT,2014, №4.

3.Neftin məsaməli mühitdən dispers sistemləri ilə sıxışdırılmasında səmərəlilik mexanizmi. (həmmüəlliflə), ANT 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutuAZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9    
Vəzifəsi Aparıçı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12)  4905602 
Mobil tel.

(+994 50) 3187785

Ev tel. (+994 12)  5300705 
Faks  
Elektron poçtu