Ağayeva Kamilə Kamal qızı

 

Anadan olduğu yer Bakı şəh.  
Təvəllüdü 20.07.1964 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi ADNSU 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

04.00.17 (2521.01)

Neft və qaz yataqlarının geologiya, axtarış və kəşfiyyatı

Quyuların qazılması zamanı dağ süxürları parametrlərinin effektivliyinin qaldırılması

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

20

 

133

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Qazıma texnoloji göstəricilərinə əsasən quyuların qazılması zamanı geoloji kəsilişin süxurların keçiriciliyini müəyyən edilməsi üçün üsul işlənilmişdir;

Qazıma texnoloji göstəricilərinə əsasən quyuların geoloji kəsilişin xüsusiyyətlərinin avtomatizləşdirilmiş sistemi işlənilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Статистический анализ влияния грязевых вулканов на показатели буримости горных пород // Г.М.Эфендиев, Н.М.Джафарова, К.К.Агаева и др. Известия НАН Азербайджана, №4, 2004г., с.112-116.

2. Оценка буримости горных пород с помощью обобщенного показателя // Г.М.Эфендиев, О.Г.Кирисенко, К.К.Агаева, А.Т.Дюсенов. Азерб.нефтяное хозяйство, №7, 2007, с.30-33.

3. Современное состояние изученности вопросов оценки характеристик геологического разреза по технологической информации, поступающей в процессе бурения (обзор)//Г.М.Эфендиев, К.К.Агаева, С.К.Буктыбаева, Ж.К.Ниталиев. Баку, 2009г.46с.

4. Прогнозная оценка плотности бурового раствора по данным бурения скважин на месторождениях с аномально высокими пластовыми давлениями. //Г.М.Эфендиев, K.К.Агаева, А.Махмудов, И.И.Джанзаков, Управление качеством нефтегазового комплекса, Москва, 2014, №4, стр. 37-39.

5. Принятие решений при выборе долот и режимных параметров бурения в зависимости от характера исходной информации. Г.М.Эфендиев, С.А.Алиев, М.Д.Сарбопеева, К.К.Агаева, О.Г.Кирисенко, Геоинформатика, Киев, 2016, №3(59), стр. 30-39.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  AMEA Geologiya İnstitutunun nəzdindəki D 01.081 Dissertasiya şurasının  2525.01 – “Neft və qaz yataqlarının yataqlarının işlənilmasi və istismarı ” ixtisası üzrə elmi seminarın elmi katibi 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Quyuların qazılması texnologiyası şöbəsinin aparıcı elmi işçisi  
Xidməti tel. (+994 12) 5399113,
(+994 12) 5393471 
Mobil tel. (+994 50) 3455767 
Ev tel. (+994 12) 5109267  
Faks (+994 12) 4975285  
Elektron poçtu kamila.agayeva@hotmail.com