Axundov Fətəli Abbas oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 03.10.1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Məşədi Əzizbəyov adına Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.15.10

Neft və qaz quyuların qazılması

Qazılan quyu lüləsinin təmizlənməsinin cəmərəliliyinin artırılması məqsədilə qazılmış süxurların çıxarılması prosesinin tənzimlənməsi və operativ kontrolu üçün yeni metodların işlənilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

100

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 31
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Gil süxurlarının qazılması zamanı quyu lüləsinin dayanıqlığını artıran kompleks texnoloji tədbirlərin işlənilməsi;

2. Qazma zamanı udan layın izolə edilməsi üçün yeni texnologiyanın işlənməsi;

3. Təzyiqlər fərqinin təsiri nəticəsində qazma boruların tutulmasından azad edilməsi məqsədilə yeni texnologiyanın işlənilməsi və s.

Elmi əsərlərinin adları 1. Azərbaycanın neftqaz sahələrində qazma məhlulun udulması şəraitində quyuların qazılmasının effektivliyinin artırılması haqqında

2. Qazma zamanı təzyqlər fərqinin təsiri nəticəsində qazma boruların tutulmasından azad edilməsi üçün yeni texnologiyanın işlənilməsi

3. Quyu lüləsinin effektiv təmizlənməməsi nəticəsində yarana bilən mürəkkəbləşmələrin qarşısının alınması üçün yeni texnologiyanın işlənilməsi və s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları Medal "SSRİ ixtiraçısı" - 27.02.1991
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000 Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393471 
Mobil tel. (+994 55) 6606925 
Ev tel. (+994 12) 3739301 
Faks  
Elektron poçtu gia@azdata.net