Əfəndiyev Ramiq Məmmədhəsən oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Ağdaş rayonu, Üçqovaq kəndi  
Təvəllüdü 27.12.1937 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti) 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.15.06 (indi 2525.01)

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Kontur daxilində və sahə üzrə su vurduqda quyuların sulaşmasının hidrodinamiki tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

107

 

20

 

5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Sulaşdırma prosesində quyuların sulaşmasının hidrodinamiki tədqiqi. Layların birgə istismarında layların süzülmə-tutum parametrlərinin təyini. Süxurların reoloji xassələrini nəzərə almaqla neft, qaz və neftqaz yataqlarının işlənilmə proseslərinin modelləşdirilməsi və bunun əsasında yataqların işlənilmə göstəricilərinin təyini.
Elmi əsərlərinin adları 1. Моделирование разработки нефтегазовых месторождений с учетом ползучести горных пород. Материалы международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Г.Г.Тумашева (21-24 ноября 2000 г). "Краевые задачи аэрогидро-механики и их приложения", том. 7, Казань, 2000, стр.304 (Cоавторы А.М.Кулиев, Б.З.Казымов)

2. Neftqazçıxarma terminlərinin izahlı lüğəti (rusca-ingiliscə-azərbaycanca). Bakı, 2001, 392 s. (Həmmüəlliflər: A.M.Quliyev, M.A.Hacıyev)

3. Влияние плотности сетки скважин на газоотдачу залежей с релаксирующими коллекторами. "Нефтепромысловое дело", №11, 2005, стр.17-21 (Cоавторы А.М.Кулиев, Б.З.Казымов, С.Э.Тагиева)

4. Birgə istismar olunan layların hidrodinamiki tədqiqat məlumatlarının interpretasiya üsulları. Bakı, “Təhsil”, 2007, 202 s. (Həmmüəlliflər: A.M.Quliyev, B.Z.Kazımov, M.A.Hacıyev)

5. Влияние реологических свойств горных пород на показатели разработки газового месторождения при газовом режиме. Труды международной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий – Аль Хорезми 2009», Ташкент, 18-21 сентябрь 2009, стр.238-241. (Cоавторы А.М.Кулиев, В.Ю.Бабанлы, Б.З.Казымов)

6. Влияние ползучести горных пород на нефтеотдачу залежей, разрабатываемых в естественном режиме. Proceedings “OilGasScientificResearchProject“ Institute of SOCAR, 2012, №3, стр.32-37 (Cоавторы: А.М.Кулиев, Б.З.Казымов)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 5 il 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Neft-qaz sahələrinin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması şöbəsinin aparıcı elmi işçisi
Xidməti tel. (+994 12) 5392140 
Mobil tel. (+994 55) 7144519 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu eramig@rambler.ru