Əfəndiyev Şərif Hacıbaba oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri  
Təvəllüdü 10.01.1945  
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.15.06

Neft, qaz və qazkondensat yataqlarının işlənilməsi

Neft laylarının hidrodinamik xüsusiyyətlərinin səthi aktiv maddələrlə eksperimental öyrənilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları 1. Стреков А.С., Хисметов Т.В., Эфендиев Ш.Г. Изучение особенностей механизма извлечения нефти перекисью водорода. Изв. НАН Азерб., Науки о земле, 2003, №3, С.60-65.

2. Стреков А.С., Аббасов М.И., Эфендиев Г.М., Мадатов А.А., Литвишков Ю.Н., Эфендиев Ш.Г., Алиев М.С. Изучение возможности борьбы с поглощением буровых растворов осадкообразующими композициями. Известия НАН Азербайджана, Науки о земле, 2003, №3, С. 66-70.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Quyuların qazılması texnologiyası şöbəsinin böyük elmi işçisi  
Xidməti tel. (+994 12) 5393471  
Mobil tel. (+994 50) 2213967
Ev tel. (+994 12) 4924079  
Faks (+994 12) 4975285  
Elektron poçtu