Xanbabayeva Mehri Hacı qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Nax. MR, Ordubad ş. 
Təvəllüdü 02.03.1972 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti  
Elmi dərəcəsi Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

2003.01

Mayenin, qazın və plazmanın mexanikası

Müxtəlif gərginlik vəziyyətlərində deformasiyaya uğrayan məsaməli mühitlərdə flüidlərin süzülmə proseslərinin modelləşdirilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

17

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri İlk dəfə olaraq, deformasiyaya uğrayan məsaməli mühitdə flüidlərin qərarlaşmamış süzülməsi şəraitində işləyən istismar quyusu ətrafında yaranmış dilatant-plastik zonanın inkişaf dinamikası riyazi modelləşdirilmişdir. Təzyiq funksiyasının və layın süzülmə-tutum parametrlərinin təyini üçün analitik ifadələr tapılmışdır. Layın süzülmə-tutum parametrlərindən və quyunun neftə və ya qaza nəzərən debitindən asılı olaraq dağılmış süxurların quyudan çıxarılma intensivliyi təyin edilmişdir.  
Elmi əsərlərinin adları 1. Mоделирование процессов фильтрации флюидов в напряженно-деформи¬рованных пористых средах, Баку, Чашыоглы, 2012. 208 с.

2. "Çapaqədərki proseslər və avadanlıqlar" fənnindən kurs layihəsinin yerinə yetirilməsi uçün metodik vəsait, Bakı, Turxan NPB, 2015, 80 s.

3. Гидрогазодинамика процессов фильтрации флюидов в напряженно-деформированных пластах, Almaniya, Saarbrücken, Palmarium Academic Publishing, 2016, 328 s.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 5 il
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi, Layın hidroqazdinamikası şöbəsi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395717 
Mobil tel. (+994 50) 3530233 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu mxanbabayeva@mail.ru