Kirisenko Oleq Georqiyeviç

 

Anadan olduğu yer Bakı ş. 
Təvəllüdü 23.09.1978 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi AzTU 
Elmi dərəcəsi Texnika üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.00.15,

Quyuların qazılması texnologiyası

Qeyri-müəyyənlik şəraitində qərar qəbuletmə məqsədi ilə quyularin qazilma prosesinə nəzarət sisteminin işlənilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

22

 

16


3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Süxurların bütövlük, bərklik və abrazivliyinin qiymətlərinə əsasən, bütün bu xüsusiyyətləri nəzərə alan ümumiləşdirilmiş qazılma qabiliyyəti xüsusiyyətini almağa imkan verən vanaşma üsulu təklif edilmişdir;

Kompleks geoloji, texniki və texnoloji infomıasiyanın əlavə analizi nəticəsində süxurların xüsusiyyət göstəricilərini, qazmanın rejim parametrlərini, həmçinin qazma məhlulunun sıxlığını nəzərə alan, yeni konstruksiyalı baltalar üçün mexaniki sürətin təkmilləşdirilmiş modeli təklif edilmişdir;

Quyuların qazılması zamanı qərarların qəbul olunmasına uyğun olaraq qeyri-müəyyənlik növlərinin təsnifatı təkmilləşdirilmişdir;

Qəbul olunan qərarların riskinin qiymətləndirilməsinə ehtimal-qeyri səlis yanaşma təklif edilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları 1. Оценка показателей бурения и принятие решений на основе комплексной геолого-технологической информации. Нефтяное хозяйство № 10, 2006, с.42-44. (в соавторстве с Т.В. Хисметовым, Г.М. Эфендиевым, Т.Н. Маммадовым и др.).

2. Оценка буримости горных пород с помощью обобщенного показателя. Азербайджанское Нефтяное хозяйство № 7, 2007, стр. 30-33. (в соавторстве с Г.М. Эфендиевым, К.К. Агаевой, А.Т. Дюсеновым).

3. Принятие технологических решений в бурении на основе результатов моделирования и оценки характера информации. Азербайджанское Нефтяное хозяйство №3, 2010, с .62-66.

4. Анализ показателей бурения скважин в районах грязевулканической деятельности. Научно-технический журнал "НЕФТЬ И ГАЗ" №5 (89). 2015. стр. 85-90. (в соавторстве с В.Н. Маммадовым).

5. К вопросу оптимального выбора типов долот и режимных параметров бурения скважин. Журнал "Управление качеством в нефтегазовом комплексе". №2. 2016. стр. 23-29. (в соавторстве с И.И.Джанзаковым, М.Д.Сарбопеевой, С.К.Буктыбаевой).

6. Принятие решений при выборе долот и режимных параметров бурения в зависимости от характера исходной информации. Журнал “Геоінформатика”. № 3(59). 2016. стр. 30-39. (в соавторстве с Г.М.Эфендиевым, С.А.Алиевым, К.К.Агаевой, М.Д.Сарбопеевой).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Quyuların qazılması texnologiyası şöbəsinin aparıcı elmi işçisi 
Xidməti tel. (+994 12) 5393471 
Mobil tel. (+994 50) 7332425 
Ev tel. (+994 12) 3237031 
Faks (+994 12) 4975285  
Elektron poçtu oleg.kirisenko@gmail.com