Quliyeva Zoya Bəxtiyar qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri. 
Təvəllüdü 07.12.1939 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Böyük elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

25.25.01

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Neft laylarından mayenin sürətlə çıxarılması məsələlərinin hidrodinamik tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

36

 

7

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 1
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Quyuların müxtəlif yerləşməsi variantında müxtəlif  rejimdə işləyən müxtəlif formalı sulaşmış laylardan mayenin sürətlə çıxarılması prosesinin hesabat sxemi təklif olunmuşdur. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Дунямалыев М.А., Кулиева З.Б. Математическое моделирование фильтрации жидкости в неоднородных средах с учетом ползучести горных пород, Материалы Aлматы. ТОО "АкШагыл", 2013, 9446

2. Джалалов Г.И., Гусманова А.Г., Кулиева З.Б. О математическом моделировании процесса фильтрации флюидов в залежах с деформируемыми коллекторами, Баку АНХ, № 12, 2013

3. Джалалов Г.И., Кулиева З.Б. Численное моделирование процесса многофазной фильтрации флюидов в многопластовых деформируемых залежах. Neft və qaz yataqlarının işlənməsinin fundamental və tətbiqi problemləri. Akademik M.T.Abasovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiyanın maretialları, Bakı, 2016, стр. 200-208. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti

3 il

Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsinin fərmanı 
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi, Layın hidroqazdinamikası şöbəsi 
Xidməti tel. (+994 12) 5395717 
Mobil tel. (+994 55) 2830083 
Ev tel. (+994 12) 4415004
Faks  
Elektron poçtu