Mövsümzadə Ənvər Ağa Mirzə oğlu

 

Anadan olduğu yer Bakı şəhəri 
Təvəllüdü 01.04.1941 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu
Elmi dərəcəsi Texnika elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05. 15. 06

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı

Neftin qeyri bircinsli laylardan isti su ilə sıxışdırılmasının tədqiqi və onların işlənmə prosesinin tənzim edilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

46

 

3

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 5 müəlliflik şəhadətnaməsi
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Laya isti su vurulması texnologiyasının təkmilləşdirilməsi. Qatlı neft laylarının işlənilməsinin elmi əsaslarının öyrənilməsi. Qatlı neft layının su axınının təcrid edilməsi ilə işlənməsinin tənzim edilməsi. Su və qaz axınlarının təcrid edilməsi məqsədi ilə daha sərfəli polimerlərin aşkar edilməsi və onların tətbiq texnologiyasının işlənməsi. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Elektrokimyəvi fəallaşdırılmış su ilə layların neftveriminin artırılmasının mümkün olması.

2. Neft hasilatı prosesinin intensifikasiyası məqsədi ilə elektrokimyəvi fəallaşdırılmış sudan istifadə edilməsinin bəzi məsələləri.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 4905745 
Mobil tel. (+994 50) 4111941 
Ev tel. (+994 12) 5680184 
Faks  
Elektron poçtu