Nadirov Rauf Sultan oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.
Təvəllüdü 16.12.1955 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

04.0017

Neft-qaz yataqlarınınn axtarışı və kəşfiyyatı

Talış-Vandam qravitasiya maksimumu rayonunun geoloji guruluşu və neft-qaz perspektivliyi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

55

 

16

 

12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri 1. Cənub Xəzər neftli-qazlı hövzəsinin geoloji quruluşunun və təkamülünün ilk pleyt tektonik təfsirçilərindən biri.

2. Qırışıq quruluşlu regionlarin neft-qaz resurslarının geoloji-iqtisadi qiymətləndirilmə ekspress üsülunun müəllifi.

3. Cənub Xəzər neftli-qazlı hövzəsinin modelləşdirilməsi və geoloji risklərin qiymətləndirilməsinə aid bir sıra kitab və məqalələrin müəllifi.

Elmi əsərlərinin adları Kitablar:

1. South Caspian Basin: Stratigraphy, Geochemistry and Risk Analysis. 1997, Baku, Nafta-Press, 515pp. (co-authors: I. Lerche, Ak. Ali-Zadeh, I. Guliyev, E. Bagirov, M. Tagiyev and A. Feizullayev).

2. Evolution of the South Caspian Basin: Geological Risks and Probable Hazards. 1996, Baku, Nafta-Press, 620pp. (co-authors: I. Lerche, Ak. Ali-Zadeh, E. Bagirov, M. Tagiyev and I. Guliyev).

Məqalələr:

1. The Metsamor Nuclear Power Plant in the Active Tectonic Zone of Armenia is a Potential Caucasian Fukushima. Journal of Geoscience and Environment Protection, 2017, April, No 5, pp. 46-55.

2. Geological Conditions and Business Opportunities for Geothermal Energy Development in Azerbaijan. A. Mukhtarov, R. Nadirov et al., Proceedings of Azerbaijan National Academy of Sciences, The Sciences of Earth, No.3, 2015.

3. Key Prediction for reservoir modeling – Hydrodynamic or Compartmentalized? Rauf Nadirov, et all. Proceedings of the Workshop and Conference “Petrophysical Modelling of Sedimentary Rocks (Baltic PetroModel-2013)”, St. Petersburg, September, 2013.

4. Hydrodynamic Reservoirs - Peculiarities of Quantitative Exploration and Development. Rauf Nadirov, et All. Proceedings of the Joint EAGE/ SPE Workshop “Geoscience Monitoring of the Field Development Process”. Moscow, March 2013.

5. Pore pressure prediction in the Caspian and Kazakhstan regions - Taking a geological approach. Rauf Nadirov, et all. Proceedings of the EAGE Conference “Existing Resources – New Horizons”. Almaty, October 2012.

6. From carbonate rock physics modelling to 3D pore type prediction. Henry Morris, Rauf Nadirov, Simon Payne and Mritrunjay Kumar. Proceedings of the Conference “Petrophysical Modelling of Sedimentary Rocks (Baltic PetroModel-2012)”, St. Petersburg, September, 2012.

7. Methodological basis for creation of 3D pore pressures cube. Rauf Nadirov and Henry Morris. Proceedings of the Conference “Petrophysical Modelling of Sedimentary Rocks (Baltic PetroModel-2012)”, St. Petersburg, September, 2012.

8. Contemporary Tectonic Stress Orientation at the Azeri-Chirag-Gunashli Field, South-Caspian Basin. Rauf Nadirov, et all. Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 05976, 2007. SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2007-A-05976. © European Geosciences Union 2007. Proceedings of Geological Congress in Vienna.

9. Hydrocarbon evolution for a N-S section of the South Caspian Basin. Marine and Petroleum Geology, 1997, Vol.14, No.7/8, pp.773-854 (co-authors: I. Lerche, E. Bagirov).

10. Flexural plate subsidence, sedimentation rates, and structural development of the super-deep South Caspian Basin. Marine and Petroleum Geology, 1997, Vol.14, No.4, pp.383-400 (co-authors: I. Lerche, E. Bagirov, M.Tagiyev ).

11. Geohistory, thermal history and hydrocarbon generation history of the north-west South Caspian Basin.: Marine and petroleum geology, 1997, Vol.14, No.4, pp.363-382 (co-authors: I. Lerche, E. Bagirov, M. Tagiyev).

12. Flaming eruption and ejection from mud volcanoes in Azerbaijan: Statistical risk assessment from the historical record. Energy Exploration & Exploitation, 1996, Vol.14, No. 6, pp.535-583 (co-authors: I. Lerche, E. Bagirov).

13. Earthquakes, mud volcano eruptions and fracture formation hazard in the South Caspian Basin: Statistical inferences from the historical record. Energy Exploration & Exploitation, 1996, Vol.14, No. 6, pp.584-613 (co-authors: I. Lerche, E. Bagirov).

14. Методика определения энергии извержения грязевых вулканов. Журнал «Нефть и Газ», 1994, Баку, (со-автор: Э. Багиров).

15. Количественный прогноз числа разведочных объектов и продуктивных горизонтов в складчатых регионах. (стр.43-52). Труды ВНИГРИ. «Экономическая оценка нефтегазовых ресурсов, 1991, Санкт-Петербург,174 страниц.

16. Критерии прогноза глубинных зон нефтегазоносности западной части Южно-Каспийского бассейна. (стр.174-186). Труды ВНИГРИ. «Критерии м методы нефтегазоносности больших глубин». 1990, Ленинград, .209 страниц.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  AAPG-nin aktiv üzvi,

EAGE-nin aktiv üzvi,

SPE-nin aktiv üzvi.

Pedaqoji fəaliyyəti ADNSU, BANM  
Digər fəaliyyəti  Beynəlxalq elmi və sanaye təcrübə:

1 il ABŞ-nin Cənubə Karolina Universitetinin hövzə modelləşdirilməsi qrupunun post-doktor elmi fəaliyyətı;

17 il ENI-Agip, BP and Ikon Science (BK) kimi nəhəng neft-qaz və servis şirkətlərində aparıcı vəzifələrdə təcrübə.

Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Vəzifəsi Tədbiqi geologiya və geofizika şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. (+994 12) 4936751  
Mobil tel. (+994 55) 2257921 
Ev tel.  
Faks  
Elektron poçtu nadirs@ogi.az,

rauf_nadirov@hotmail.com