Mamalov Yevgeniy Nikolayeviç

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Bakı ş.   
Təvəllüdü 31.01.1951 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Baş elmi işçi
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

05.15.06

Neft-qaz yataqlarının quyu vasitəsilə işlənməsi.

Qatlı-qeyri bircins məsaməli mühitdə laydaxili yanmanın əsas qanunauyğunluqları.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

52

 

22

 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Laydaxili bircins və qeyri-bircin qatlı laylara kombinəli təsir etmə üsullarının öyrənilməsi.

Elektrokimyavi fəallaşdırılmış su və onunla digər üsulların kombinasiyalarının təsiri ilə laydan neft hasilatının intensivləşdirilməsinin bir sıra məsələlərinin oyrənilməsi.

Elmi əsərlərinin adları 1. Bircins və qeyribircins laylara buxarın laydaxili generasiyası.

2. Laydaxili oksidləşmə prosessləri əsasında laya kombinasiyalı təsir üsulları.

3. Bircins və qeyribircins laylara laydaxili yanma ilə qələvə və karbamid vurulması tədqiqatları.

4. Neftin laydan elektrokimyavi fəallaşdırılmış təbii sularla sıxışdırılması.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Neft və Qaz İnstitutu, AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9 
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi, “Quyu lay sistemlərinin hidro-dinamikasının təcrübü tətbiqi“ şöbəsi 
Xidməti tel. (+994 12) 4905745 
Mobil tel. (+994 70) 3484713 
Ev tel. (+994 12) 4332359
Faks  
Elektron poçtu evgeniy_mamalov@rambler.ru