Orucova Laura Məlik qızı

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri
Təvəllüdü 02.07.1943
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi Aparıcı elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad

 

10 02.17

Sami dilləri

“Əz-Zəncaninin “Məbadi fi-t-Təsrif” adlı əsəri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 40
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

3

 

Əsas elmi nailiyyətləri Ərəb dilçiliyinin formalaşması və inkişafında orta əsr azərbaycanlı alimlərin iştirakının və rolunun müəyyənləşdirməsi 

Elmi əsərlərinin adları

1. “Əz-Zəncaninin “Məbadi fi-t-Təsrif” adlı əsəri” 1977

2. “Azərbaycanda ərəb filologiyasının inkişafı” 2004

3. Ərəb linqvistik terminlər lüğəti” (rus və azərbaycan dillərində şərhlərlə birlikdə - 1000 sözdən ibarət) 2005

4. Azərbaycan – latın – rus - ərəb tibb terminləri lüğəti (15000 söz və ibarələr) 2008
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti BDU- da  və AİSU-da ərəb dilinin  və mənbəşünaslığın tədrisi
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu, AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel.  
Mobil tel. (+994 50) 2128757 
Ev tel. (+994 12) 4402744 
Faks  
Elektron poçtu vilayat.dzhafarov@mail.ru