Muradəliyeva Nailə Bəybala qızı

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.  
Təvəllüdü 21.01.1945
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad

 

10.01.03; 10.01.01

Azərbaycan ədəbiyyatı; Rus ədəbiyyatı

İ.S.Turgenevin əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi problemləri

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı10.01.03; 10.01.01

Azərbaycan ədəbiyyatı; Rus ədəbiyyatı

Ədəbiyyatda romantik peyzaj
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

55, 2 monoqrafiya 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfə doktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri Azərbaycanda böyük rus yazıçısı İ.S.Turgenevin əsərlərinin öyrənilməsi və yayılması, bədii tərcümədə bədii obrazın, tərcümə olunmayan sözlərin və ifadələrin oxucuya çatdırılma vasitələrinin tapılması və istifadə edilməsi; "ədəbiyyatda romantik peyzaj" əsəri ədəbiyyatşünaslıqda az öyrənilmiş romantik peyzaj probleminə həsr edilmiş, bədii əsərdə peyzajın yeri, ədəbiyyatda romantik peyzajın strukturu, estetik varlığı, sosial funksiyalarının tipologiyası açıqlanır.
Elmi əsərlərinin adları 1."Ədəbi gözəlliklə nur saçmaq … (İ.S.Tur­ge­ne­vin əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi problemləri)". Monoqrafiya, Bakı, "Yazıçı", 1986. 5,7 m.v. (rus dilində);

2."Ədəbiyyatda romantik peyzaj". Mono­qra­fiya, Bakı, "Yazıçı", 1991. 12 m.v. (rus dilində)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti  
Digər fəaliyyəti  2004-2011-ci illərdə BSU da buraxılış imtahanları və magistr dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə Dövlət komissiyasının sədri
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5395631
Mobil tel. (+994 55) 3450065
Ev tel. (+994 12) 4937496
Faks  
Elektron poçtu muradaliyeva.nailya@mail.ru