Babayev Xanəli Babəlı oğlu

 

Veb-sayt     
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Zərdab rayonu, Qaravəli kəndi 
Təvəllüdü 01.02.1963 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı İslam Universiteti 
Elmi dərəcəsi Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun ad5716.01 

Azərbaycan ədəbiyyatı

Nizami “Xəmsə” sində Quran ayələri də qissə motivləri

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu:

-ixtisas şifri

-ixtisasın adı

-mövzunun adı5716.01 

Azərbaycan ədəbiyyatı

Kassik Azərbaycan ədəbiyyatı: dini-didaktik romantikadan islam maarifçiliyinə 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

38

 

6

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-fəlsəfədoktorlarının sayı

-elmlər doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri -Nizami Gəncəvinin əsərlərində əks olunmuş Quran ayələri və qissə motivlərindən bədii-estetik və dərin məna tutumuna malik fikirlərin  şərhini və elmi təhlilini vermişdir.

-Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında dini didaktikadan islam maarifçiliyinə doğru inkişafın dialektik yolunu və humanist dəyərlərin inkişafında islam amilinin rolunu qiymətləndirmiş, anadilli və epik ədəbiyyatda islam obrazları və ideyalarının romantik başlanğıc kimi təqdimini əaslandırmışdır.

-Elmi-dini maarifçiliyin, Azərbaycançılığın qorunmasında islam amilinin və şəxsiyyətin rolunu müəyyənləşdirmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Quranda qadına münasibət – Bakı, 1996

2. Nizaminin “Xəmsə”sində Quran ayələri və qissə motivləri, Bakı, 1999

3. Azərbaycançılıq, elmi-dini maarifçilik, mənəvi özünüdərk nümunəsi, Bakı, 2004

4. Elmlə-dinin vəhdəti, Bakı, 2005

5. Zəka və mənəvi dəyərlərə söykənən qələbələr, Bakı, 2009

6. Nurlu qələmlər. Bakı, 2009

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Elmi-dini Şuranın üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti 1995-2013 – Bakı İslam Universiteti Mingəçevir filialının tədris üzrə direktor müavini 
Digər fəaliyyəti   
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, AZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117
Vəzifəsi Aparıcı elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5103425 
Mobil tel. (+994 50) 5750009 
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5102092 
Elektron poçtu