Feyzullayeva Aida Hənifə qızı

 

Veb-sayt  
Anadan olduğu yer Azərbaycan RespublikasıBakı şəhəri
Təvəllüdü 1939
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedoqoji  rus  dilli və ədəbiyyatı İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun ad5718.01, 5716.01

Dünya ədəbiyyatı (Rus ədəbiyyatı), Azərbaycan ədəbiyyatı

“Novoye obozreniye” qəzetində Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı5718.01, 5716.01

Dünya ədəbiyyatı (Rus ədəbiyyatı), Azərbaycan ədəbiyyatı

XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan yazıçıları və rus ictimai-ədəbi mühiti

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

217


5

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfədoktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

1
Əsas elmi nailiyyətləri 2 dissertasiya, 7 monoqrafiya
Elmi əsərlərinin adları

1. Maarif carçıları, 1988;

2. Əmin Abid-Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin tədqiqatçısı, 1998;

3. A.S.Puşkin-tarixçi və siyasətçi, 1999;

4. A.Bakıxanovun dini görüşləri, 2000;

5. Türk eposunda at surəti, Aşqabad, 2001;

6. Rumi yaradıcılığında insan konsepsiyası, 2002;

7. M.Hadinin bədii irsinin dərkinə dair, 2004;

8. Aərbaycanın korifeyləri, 2005;

9. Ə.Hüseynzadə və Ə.Ağaoğlunun dünyagörüşlərində Şərq və Qərb, 2006;

10. Azərbaycan yazıçıları Rusiyada, 2006;

11. Y.V.Çəmənzəminlinin “Qızlar bulağı” tarixi-fəlsəfi romanı, 2008;

12. Oljas Süleymanov, 2012;

13. XX əsr Azərbaycan yazıçılarının dünyagörüşündə Şərq və Qərb amilləri, 2012;

14. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında postmodernizm, 2012;

15. Çağdaş Azərbaycan tarixi romanı və janrın poetikası, 2014.

16. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatında milli və bəşəri  ideyalar , 2016
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedoqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutu, Bakı Slavyan Universiteti-15 il
Digər fəaliyyəti 

1. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda rus dili üzrə namizədlik minimumlarının qəbulu komissiyasında həmsədr (1999-2002);

2. AMEA-nın nəzdində yaranmış “Azərbaycan şünasların Müstəqil Birliyi” (AMB) həm sədr müavini (1991-2006)
Təltif və mükafatları

1. AMB-nin fəxri fərmanı (2004);

2. AMEA-nın Rəyasət  heyətinin fəxri fərmanı (2013)
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuAZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 117
Vəzifəsi Baş elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5103570
Mobil tel. (+994 50) 4807538
Ev tel. (+994 12) 4920788
Faks (+994 12) 5103571 
Elektron poçtu

feyzullayeva1951@mail.ru