Bioresurslar İnstitutu

 

Ünvan AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Babək, 10 
Tel. (+994 36) 5450501 
Faks  
Elektron poçtu

 

Direktor

 

Direktor müavinləri

Məmmədov İsmayıl Bəqiyyət oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

(+994 36) 5450502

(+994 50) 3205220

i_memmedov68@mail.ru

Nəcəfov Cabbar Sərdar oğlu

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

(+994 36) 5452337

(+994 51) 8794869 

Elmi katib

İbrahimov Ənvər Mehti oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

(+994 36) 5450475

(+994 50) 4424311

enver_ibrahimov@mail.ru 

Yaranma tarixi  07 avqust 2002- ci il 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri Naxçıvan MR-də flora, fauna və torpaq örtüyünün biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi, genofondun qorunması və səmərəli istifadəsi 
Əsas elmi nəticələr Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora və fauna biomüxtəlifliyinin taksonomik spektri hazırlanılmış, biomüxtəlifliyin nadir və məhv olmaq təhlükəsi qarşısında olan növlərinin Qırmızı kitabları nəşr edilmiş, təbii ehtiyatı bol olan rəsmi dərman bitkilərinin istifadə imkanları müəyyənləşdirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublika florasının 6 fəsiləsinə həsr edilən monoqrafiyalar nəşr etdirilmişdir. Mədəni floraya daxil olan meyvə, tərəvəz və üzümün aborigen sortlarından ibarət genefond bağ salınmış, arpanın Qılçıqlı-85, noxudun Qaraca-85 və üzümün Süfrə Bayanşirə sortları yaradılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublika torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi aparılmışdır.
İşçilərinin ümumi sayı 77
Struktur bölmələri Nəbatat şöbəsi
Zoolloji tədqiqatlar şöbəsi
Bitki sistematikası şöbəsi
Meyvə,tərəvəz və üzüm laboratoriyası
Torpaq ehtiyatları laboratoriyası
Biokimyəvi tədqiqatlar laboratoriyası
Dənli, taxıl,paxlalı və texniki bitkilər laboratoriyası 

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

İbrahimov Ənvər Mehti oğlu

Məmmədov İsmayıl Bəqiyyət oğlu

Quliyev Varis Muxtər oğlu

İbrahimov Əliyar Şahmərdan oğlu

Nəcəfov Cabbar Sərdar oğlu

Paşayev Teyyub Yunis oğlu

Hacıyev Sahib Əsgər oğlu

Salayeva Zülfiyyə Kamil qızı

Bayramov Akif Bayram oğlu

Fətullayev Pərviz Ülkər oğlu

Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 

Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs  
Elmlər doktorları 
Fəlsəfə doktorları