Mərkəzi Elmi Kitabxana

Tel. (+994 36) 5446994 
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

Sahab Sadiq qızı Əliyeva

sahibaaliyeva89@gmail.com
İşçilərin ümumi sayı 10
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Oxuculara xidmət:

Elektron oxu zalında internet vasitəsi ilə

Müxtəlif çap məsullarını əhatə edən fondlar vasitəsi ilə

Elektron və ənənvi kataloq -kartoteka sistemi vasitəsi ilə

Müxtəlif mövzuları əhatə edən və yeni kitablardan təşkil olunmuş sərgilərin vasitəsi ilə

Kitabxana fondlarının komplektləşdirilməsi:

Abunə yolu ilə alıənmış qəzet və jurnallar

Pul köçürmə yolu ilə alınmış müxtəlif kitablar vasitəsi ilə

Müəlliflər tərəfindən hədiyyə edilmiş kitablar vasitəsi ilə

Müxtəlif şəxslərin fərdi kitabxanalarından hədiyyə edilmiş ədəbiyyatlar vasitəsi ilə

Müxtəlif müəssisə və təşkilatların hədiyyə etdiyi kitablar vasitəsi ilə

Məlumat- biblioqrafiya işləri:

Soraq-biblipoqrafiya işlərinin təşkili və aparılması

Məlumat-biblioqrafiya işlərinin tıəşkili və aparılması

Kitabxana fondlarına daxil olan çap məhsullarının ümumi, fərdi, elmi və texniki işlənərək sistemləşdirilməsi 

Fondlar Kitab fondlarının həcmi- 37027

Jurnal fonunun həcmi- 19052

Avtoreferat fondunun həcmi- 1252

Dissertasuya fondunun həcmi-96

Elektron kataloqlaşdırılmış kitablar- 33871

Eletron kartotekaya yazılmış qızet və jurnal məqalələri-16086

Elektron kataloqlaşdırılmış avtoreferatlar-7252

Elektron kataloqlaşdırılmış dissertasiyalar-96

Skaner olunmuş kitablar-1158