2017-ci il

1.

Abdullayev  Vaqif   Maarif  oğlu

-

riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun aparıcı elmi işçisi

2.

Bəndəliyev  Rövşən  Əlifağa  oğlu

-

riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun baş elmi işçisi

3.

İsmayılov Vüqar  Elman oğlu

-

riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun şöbə müdiri

4.

Məmmədov İlqar  Qürbət oğlu 

-

riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun laboratoriya rəhbəri

5.

Cabbarov  Rasim  Baba oğlu

-

fizika üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın Fizika İnstitutunun aparıcı elmi işçisi

6.

Cəfərov  Elçin İman oğlu

-

fizika üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın Fizika İnstitutunun şöbə müdiri

7.

Ağayeva  Dilzarə  Nadir qızı

-

biologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın Botanika İnstitutunun laboratoriya müdiri

8.

Əhmədov  Elşad  İlyas oğlu

-

biologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın Zoologiya İnstitutunun direktor müavini

9.

Qəhrəmanova  Fəridə  Xosrov qızı

-

biologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi katibi

10.

Mahalov  İslam  Şərif oğlu

-

tibb üzrə elmlər doktoru, Azərbaycan Tibb Universitetinin I mama-ginekologiya kafedrasının professoru

11.

Sabitova  Aynur  Zakir qızı

-

filologiya üzrə elmlər doktoru, Azərbaycan Dillər Universitetinin Xarici ölkələrin ədəbiyyatı kafedrasının müdiri

12.

Abbasov  İdris  Əziz oğlu

-

filologiya üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın Dilçilik İnstitutunun şöbə müdiri