Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin büro iclası keçirilib