Klassik ədəbi irs və folklorşünaslıq üzrə elmi şuranın ilk iclası keçirilib