İngiltərəli alim Naxçıvan ərazisində paleozooloji tədqiqatlar aparıb