Əlyazmalar İnstitutunda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin guşəsi yaradılır