Azərbaycanlı alimlər Rusiyada ölkə elminin inkişaf mərhələləri ilə bağlı mühüm sənədlər əldə ediblər