Erkən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

Quliyeva Mahirə Həmid qızı  

Filologiya üzrə elmlər doktoru  
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   
Əsas elmi nəticələri