Seysmoloji və geofiziki tədqiqatların elmi araşdırılması şöbəsi

Tel. (+994 12) 4972475 
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

Balakişibəyli Şahin Abdulhəlim oğlu

Geologiya-mineralogiya elmlər doktoru                              

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Zəlzələlərin zaman-məkan üzrə paylanması qanunauyğunluqlarının müəyyənləşdirilməsi üzrə aparılmış seysmoloji tədqiqatların nəticələrinin və qravitasiya, maqnit və digər geofiziki sahələrlə qarşəlıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi ilə məşğul olur.

Əsas elmi nəticələri maqnitik və  geofiziki sahələrin seysmikliklə qarşılıqlı əlaqəsi və zəlzələlərin müəyyən zaman üzrə paylanması qanunauyğunluğu araşdırılmışdır.