ANA SƏHİFƏ >> RH-nin aparatı

Prezident

Akademik Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyev

Telefon: (+994 12) 4923529

Faks: (+994 12) 4925699

E-mail: president@science.az

Prezidentin köməkçiləri

 

Toğrul Rafael oğlu Muradov

Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Telefon: (+994 12) 4923529

Faks: (+994 12) 4925699

E-mail: togrul.muradov@science.aztogrulmuradov@gmail.com

Həcər Hacıməmməd qızı Sultanova

Telefon: (+994 12) 4923529

E-mail:  hacar.sultanova@science.azdoktorant2011@yandex.ru

Birinci vitse-prezident

Akademik İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli

Telefon: (+994 12) 4929707

E-mail: isa.habibbeyli@science.az

Birinci vitse-prezidentin köməkçisi

Həlimə Kazım qızı Mehdiyeva

Telefon: (+994 12) 4929707

Faks: (+994 12) 4929707

E-mail: halima2010@mail.ru

Birinci vitse-prezident

Akademik  İbrahim Səid oğlu Quliyev

Telefon: (+994 12) 4923243

Faks: (+994 12) 4925699

E-mail: ibrahim.guliyev@science.az

Birinci vitse-prezidentin köməkçisi

Nəzrin Rufan qızı Qədirova

Telefon: (+994 12) 4923243

Faks: (+994 12) 4925699

E-mail: nezrin.gadirova@science.az

Vitse-prezident

Akademik Tofiq Murtuza oğlu Nağıyev

Telefon: (+994 12) 4928198

Faks: (+994 12) 4926647

E-mail: tofik.nagiev@science.az

Vitse-prezidentin köməkçisi

Elmira Mamed qızı Bayramova

Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Telefon: (+994 12) 4928198

Faks: (+994 12) 4926647

E-mail: elmira@science.az

Vitse-prezident

Akademik Dilqəm Bəbir oğlu Tağıyev

Telefon: (+994 12) 4921556, (+994 12) 4927581, (+994 12) 5399382

Faks: (+994 12) 5108593, (+994 12) 4921556

E-mail: dtagiyev@rambler.ru

Vitse-prezidentin köməkçisi

Günel Məharət qızı Əsgərova   

Tel.: 492-57-10 (xid.)

E-poçt: dilgam.taghiyev@science.az 

Vitse-prezident

Akademik Nərgiz Arif qızı Paşayeva

Telefon: (+994 12) 5989727

E-mail: rektor@msu.az

Vitse-prezident Akademik İradə Məmməd qızı Hüseynova

Telefon: (+994 12) 5381164 

E-mail: huseynova-i@botany-az.org,

i_guseinova@mail.ru

Vitse-prezident

Akademik Rasim Məhəmməd oğlu Əliquliyev

Telefon: (+994 12) 4926171

E-mail: rasim@science.az

vice-president@science.az

r.alguliev@gmail.com

direсtor@iit.ab.az

Vitse-prezidentin köməkçisi

Mətanət Arif qızı Qaragözova

Telefon: (+994 12) 4926171

E-mail: referent@science.az

Akademik-katib 

AMEA-nın müxbir üzvü Əminağa Bəhmən oğlu Sadıqov 

Telefon: (+994 12) 4926455

E-poçt: aminaga.sadigov@gmail.com

aminaga.sadigov@science.az

Akademik-katibin köməkçisi

Nuray Seyfulla qızı Nurizadə

Telefon: (+994 12) 4926455

E-mail: akk@science.az

İşlər müdiri

Elton Arzuman oğlu Məmmədov 

Texnika elmləri doktoru

Telefon: (+994 12) 4928220

Faks: (+994 12) 4928220

E-mail: ishler.idaresi@science.az

Rəyasət Heyətinin üzvləri

Akademik Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyev

Telefon: (+994 12) 4923529

Faks: (+994 12) 4925699

E-mail: president@science.az

Akademik İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli

Telefon: (994 12) 4929707

E-mail: isa.habibbeyli@science.az

Akademik İbrahim Səid oğlu Quliyev

Telefon: (+994 12) 4923243

E-mail: ibrahim.guliyev@science.az

Akademik  Tofiq Murtuza oğlu Nağıyev

Telefon: (+994 12) 4928198

E-mail: tofik.nagiev@science.az

Akademik  Dilqəm Bəbir oğlu Tağıyev 

Telefon: (+994 12) 4927581

Faks: (+994 12) 4921556

E-mail: dtagiyev@hotmail.com

Akademik Nərgiz Arif qızı Paşayeva

Telefon: (+994 12) 5989727

E-mail: rektor@msu.az

Akademik İradə Məmməd qızı Hüseynova 

Telefon: (+994 12) 5381164 

E-mail: huseynova-i@botany-az.org,

i_guseinova@mail.ru

Akademik  Rasim Məhəmməd oğlu Əliquliyev

Telefon: (+994 12) 4926455

E-mail: rasim@science.az

vice-president@science.az

r.alguliev@gmail.com

direсtor@iit.ab.az 

AMEA-nın müxbir üzvü Əminağa Bəhmən oğlu Sadıqov

Telefon: (+994 12) 4926455

E-poçt: aminaga.sadigov@gmail.com

aminaga.sadigov@science.az

Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri

Telefon: (+994 36) 5446580

Faks: (+994 36) 5454622

E-mail: ismayil_haciyev@yahoo.com

Akademik Fuad Yusif oğlu Əliyev

AMEA Gəncə Bölməsinin sədri

Xidməti tel.: (+994 12) 2561431

Mob.: (+994 55) 2774700

E-poçt: ameagb@gmail.com

AMEA-nın müşavirləri

Akademik Urxan Kazım oğlu Ələkbərov

Telefon: (+994 12) 4976941, (+994 12) 4926529

Akademik Qərib Şamil oğlu Məmmədov

Telefon: (+994 12) 4976941

Akademik  Əli Məmməd oğlu Abbasov

 

AMEA Rəyasət Heyətinin

elmi katibləri

Gülarə Abil qızı Əmirova

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  

Telefon: (+994 12) 4926461

E-mail: gulara.amirova@science.az

Gülarə Davud qızı Hacıyeva 

Telefon: (+994 12) 4928007

E-mail: gulara.haciyeva@science.az

Sərxan Abbas oğlu Xavəri

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Telefon: (+994 12) 4923521

Faks: (+994 12) 4928093

E-mail: rhkatiblik@rambler.ru

Hikmət Valeh oğlu Quliyev 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  

Telefon: (+994 12) 5059308

E-mail:  hikmat.guliyev@science.azelmikatibvp@science.az

Səfa Pənah oğlu Qarayev  

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Telefon: (+994 12) 4926518

E-mail: safa.garayev@science.az

Sadıx Bəkir oğlu Nəbiyev  

Telefon: (+994 12) 4928206

Mob.tel.: (+994 50) 2022121 

E-poçt: sbnabiyev@science.az sbnabiyev@gmail.com 

İdarə və şöbələr

Elm və təhsil idarəsi

Telefon: (+994 12) 4926670, 4926531

Faks: (+994 12) 4926670

E-mail: eti@science.azfail_kazimov@yahoo.com

Xarici əlaqələr idarəsi

Telefon : (+994 12) 4923446

Faks: (+994 12) 4926651

E-maildir@science.az  

Elmi tədqiqatların əlaqələndirilməsi şöbəsi 

Telefon: (+994 12) 4975308

E-mail: etes@science.az

Maliyyə  şöbəsi

Telefon: (+994 12) 5101123

E-mailmaliye@science.azmaliye@lan.ab.az

Kadrlar və hüquqi təminat şöbəsi

Telefon: (+994 12) 4928616

E-mail: htsh@science.az

İctimaiyyətlə əlaqələr, mətbuat və informasiya şöbəsi 

Telefon: (+994 12) 5103516

Sənədlərlə iş şöbəsi

Telefon: (+994 12) 4925993

Faks: (+994 12) 4925883

E-mail: psh@science.az

Elmi irs şöbəsi

Telefon: (+994 12) 5387116

E-mail: aeitsmerkezi@science.az

Xüsusi şöbə

Telefon : (+994 12) 4928715

E-mailxususi_shobe1@science.az

İşlər idarəsi

Telefon: (+994 12) 4928220

Faks: (+994 12) 4928220

E-mail: ishler.idaresi@science.az