“Kitabi-Dədə Qorqud” saz və söz işığında” mövzusunda tədbir keçirilib