Birinci Azərbaycan – Səudiyyə Ərəbistanı Coğrafiya Günləri keçirilir